تخلیه املاک

اگر بعد از اتمام قرارداد بین موجر و مستأجر و عدم وجود توافق بین طرفین، مستأجر ملک را تخلیه نکند، احکام غصب بر تصرف مستأجر جاری می‌شود و او مسئول پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف خواهد شد که نحوه‌ی محاسبه‌ی آن با کارشناس رسمی دادگستری و اعلام نظر مشارالیه است.
برای اینکه مستأجر عین مورد اجاره را تخلیه کند، نیازی به ارسال اظهارنامه به مستأجر نیست و او بعد از اتمام مدت قرارداد باید عین ملک را تخلیه کند. درخواست تخلیه و صدور و اجرای حکم متناسب با این است که قرارداد تابع کدام‌یک از قوانین جاری مربوط به روابط موجر و مستأجر است.
مرجع رسیدگی‌کننده به درخواست تخلیه عین در ملک مسکونی، شورای حل اختلاف و در ملک تجاری، دادگاه محل وقوع ملک است و تابع مقررات پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی است.

شرایط درخواست تخلیه ملک از سوی موجر:

  • اتمام مدت اجاره.
  • عدم پرداخت اجاره سه ماه و بیشتر از سوی مستأجر.
  • انجام کاری برخلاف قرارداد توسط مستأجر.


در این صورت باید با مراجعه به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک درخواست صدور دستور تخلیه بنویسید.

روند رسیدگی به تقاضای تخلیه:

اگر قرارداد غیررسمی باشد و در دفتر اسناد رسمی ثبت‌نشده باشد در صورتی که شرایط تنظیم قرارداد رعایت شده باشد، می‌توان برای تخلیه ملک دستور فوری بگیریم که غیرقابل‌اعتراض است. فرقی هم نمی‌کند که قرارداد دستی تنظیم‌شده باشد یا در آژانس املاک.
اگر قرارداد به صورت رسمی تنظیم‌شده باشد مدت زمان بیشتری صرف خواهد شد چون در این صورت با صدور حکم، مستأجر حق تجدیدنظرخواهی پیدا می‌کند.
و اگر بعد از طی این مدت، حکم به نفع موجر صادر شود باید از دفترخانه‌ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده، تقاضای صدور اجرائیه کند، در آن صورت نیز باز مدت ۱۰ روز حق اعتراض برای مستأجر ایجاد می‌شود. بعد از مدت مذکور اگر اعتراضی نشود می‌توانید مستأجر را مجبور به تخلیه ملک کنید.
اگر مستأجر خسارت به بار آورده باشد یا اجاره نداده باشد نمی‌توان شخصاً از مبلغ ودیعه‌ای که دستمان است مبلغ را برداریم. باید دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مبلغ موردادعای خود به دایره‌ی اجرای دستور تخلیه دادگاه تقدیم کنیم. دادگاه هم مبلغ مورد خسارت را کم کرده و بقیه را به مستأجر می‌دهد.
پس از ابلاغ اوراق قضایی و یا اجرایه، مستأجر باید ظرف مدت سه روز ملک را تخلیه کند و آن را تحویل دهد ولی اگر تخلیه نکرد، امر تخلیه در روز و ساعت معین توسط مأمور اجرا انجام می‌شود.
اگر مستأجر به دلیل وقوع حوادث غیرمترقبه نتواند ملک را تخلیه کند و مهلت بخواهد مراتب درخواست وی توسط مأمور اجرا به مقام دستوردهنده گزارش می‌شود و مقام صالح می‌تواند با درخواست مستأجر برای یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند.