وکیل ملک در تهران

آدرس دادسراهای تهران

دادسرای عمومی و انقلاب تهران (مركز) :

تهران – نبش ميدان ۱۵ خرداد
تلفن : ۳۳ – ۳۳۱۱۱۰۲۶ و ۳۵۰۵۱۱۱۱
ضابطين دادسرا :
تمامی كلانتريهای شهر تهران و آگاهی مركز

مركز فوريت های قضايی دادسرا (كشيك) :

تهران – ضلع شمالی پارك شهر – خيابان شهيد فياض بخش
تلفن : ۴ -۶۶۷۲۲۵۶۱
ضابطين دادسرا :
تمامی كلانتريهای شهر تهران و آگاهی مركز

دادسرای مستقر در مجتمع قضايی عدالت :

تهران – بالاتر از ميدان تجريش ، خيابان فنا خسرو ( ثبت سابق )
تلفن : ۲۲۷۲۷۴۶۹ – ۲۲۷۲۷۴۷۰

دادسرای ناحيه ۱ شميران :

تهران – خيابان شريعتی – پل صدر ، خيابان الهيه – پلاك ۲
تلفن : ۲۲۰۰۰۴۳۸ – ۲۲۰۰۹۰۴۴ – ۲۲۶۰۶۶۶۴ و ۸۱- ۲۲۰۰۷۳۷۹
ضابطين دادسرا :
آگاهی شميرانات و كلانتری های ۱۰۱ و ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۶۳ و ۱۶۴
دعاوی كيفری (شكايات) منطقه ۱ تهران

دادسرای ناحيه ۲ سعادت آباد :

تهران – سعادت آباد – خيابان شهید فرحزادی – خیابان کوهستان – خیابان امام صادق – خیابان درختی اول
تلفن : ۲۲۰۸۴۰۷۴ – ۲۲۰۸۴۰۶۷ – ۲۲۰۸۵۹۸۰
ضابطين دادسرا :
آگاهی شمالغرب تهران و كلانتريهای ۱۶۳ و ۱۱۸ و ۱۳۴ و ۱۳۷ و ۱۳۹
دعاوی كيفری (شكايات) منطقه ۲ تهران

دادسرای ناحيه ۳ ونك :

تهران – ميدان ونك – ابتدای خيابان ملاصدرا – خيابان پرديس ، نبش كوچه زاينده رود شرقی – پلاك ۵۹
تلفن : ۸۸۸۸۱۷۲۲ – ۸۸۸۸۱۷۲۴ – ۸۸۸۸۳۴۳۴
ضابطين دادسرا :
كلانتريهای ۱۰۳ و ۱۲۴ و ۱۴۵
دعاوی كيفری (شكايات) منطقه ۳ تهران

دادسرای ناحيه ۴ رسالت :

تهران – حکیمیه – بلوار بهار – خیابان نشوه (سازمان آب) – کوچه امام حسین (ع)
تلفن : ۷۷۳۱۱۲۴۷ -۷۷۳۱۱۲۴۵ – ۷۷۳۱۱۵۹۴ – ۷۷۳۱۱۲۵۸
ضابطين دادسرا :
آگاهی شمال شرق تهران و كلانتريهای ۱۰۲ و ۱۲۰ و ۱۲۶ و ۱۳۶ و ۱۴۴ و ۱۶۴
دعاوی كيفری (شكايات) منطقه ۴ تهران

دادسرای ناحيه ۵ صادقيه :

تهران – بلوار سیمون بولیوار – بلوار انصارالمهدی – روبروی دانشگاه سما
ضابطين دادسرا :
آگاهی شمال غرب تهران و كلانتريهای ۱۳۳ و ۱۳۵ و ۱۳۸ و ۱۴۰ و ۱۴۲ و ۱۴۳ و ۱۴۶ و ۲۰۹
دعاوی كيفری (شكايات) مناطق ۲۲ و ۵ تهران

دادسرای ناحيه ۶ خارك :

تهران – خیابان مفتح – پایین تر از میدان هفت تیر – انتهای خیابان شهید شیرودی
تلفن : ۸۶۰۷۳۸۹۸ – ۸۶۰۷۳۱۷۹ – ۸۶۰۷۳۱۵۳ – ۸۶۰۷۳۵۶۳ – ۸۶۰۷۳۵۹۳ – ۸۶۰۷۳۱۷۶
ضابطين دادسرا :
پايگاه سوم آگاهی و پايگاه سوم اطلاعات و كلانتريهای ۱۲۵ و ۱۴۸ و ۱۰۴ و ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷
دعاوی كيفری (شكايات) منطقه ۶ تهران

دادسرای ناحيه ۷ سيد خندان ( امور مربوط به شهرداريها ) :

تهران – خیابان شهید مطهری – خیابان شهید علی اکبری
تلفن : ۸۶۱۲۱۶۴۵ – ۸۶۱۲۱۶۴۸ – ۸۶۱۲۱۶۷۵ – ۸۶۱۲۱۶۹۳
دعاوی كيفری (شكايات) منطقه ۷ تهران

دادسرای ناحيه ۸ مجیدیه :

تهران – اتوبان رسالت – خیابان عثنی عشری – نبش کوچه موسوی
تلفن : ۲۲۵۲۷۳۹۷ – ۲۲۵۲۷۰۴۸ – ۲۲۵۲۸۴۱۰ – ۲۲۵۲۸۰۵۹ – ۲۲۵۲۷۵۶۹ – ۲۲۵۲۷۸۶۱ – ۲۲۵۲۸۷۳۱ -۲۲۵۲۸۳۶۴ – ۲۲۵۲۷۵۹۶
ضابطين دادسرا :
آگاهی شمال شرق تهران و كلانتريهای ۱۴۷ و ۱۲۷ و ۱۲۸ و ۱۹۰ و ۲۱۰
دعاوی كيفری (شكايات) مناطق ۱۳ و ۸ تهران

دادسرای ناحيه ۹ فرودگاه :

تهران – فرودگاه مهرآباد – جنب گمرك
تلفن : ۶۶۸۸۶۹۰۰ و ۴۴۶۷۱۱۲
ضابطين دادسرا :
پليس فرودگاه مهرآباد و پليس امنيت ناجا و تمامی كلانتريهای شهر تهران

دادسرای ناحيه ۱۰ هاشمی :

تهران – تقاطع خیابان جیحون و دامپزشکی
تلفن : ۶۵۸۸۶۲۳۲ – ۶۵۸۶۲۰۱۷ – ۶۵۸۶۲۰۱۳ – ۶۵۸۶۲۰۴۵ – ۶۵۸۶۲۰۲۸
ضابطين دادسرا :
پايگاه هشتم آگاهی و كلانتريهای ۱۵۴ و ۱۰۸ و ۱۱۱ و ۱۱۹ و ۱۵۰
دعاوی كيفری (شكايات) مناطق ۲۱ و ۱۰ و ۹

دادسرای ناحيه ۱۱ ولي عصر ( عج ) :

تهران – خيابان ولی عصر (عج) ، ميدان منيريه
تلفن : ۲ – ۵۵۳۷۵۷۵۰
ضابطين دادسرا :
پايگاه هشتم آگاهی و كلانتريهای ۱۱۲ و ۱۱۵ و ۱۲۹
دعاوی كيفری (شكايات) منطقه ۱۱ تهران

دادسرای ناحيه ۱۲ ( امام خمينی ) :

تهران – خيابان خيام – ضلع شمالی پارك شهر – خيابان شهيد فياض بخش
تلفن : ۴ – ۶۶۷۲۲۵۶۱
ضابطين دادسرا :
پايگاه هفتم و هشتم آگاهی و كلانتريهای ۱۰۹ و ۱۱۳ و ۱۱۶
دعاوی كيفری (شكايات) منطقه ۱۲ تهران

دادسرای ناحيه ۱۴ شهيد محلاتی :

تهران – اتوبان شهید محلاتی – خیابان شهید ده حقی – بلوار کوثر – جنب بازار گل شهید محلاتی
تلفن : ۳۶۳۱۹۶۴۸ – ۳۶۳۱۹۵۶۹ – ۳۶۳۱۹۵۲۵ – ۳۶۳۱۹۶۵۱ – ۳۶۳۱۹۶۷۸ – ۳۶۳۱۹۶۷۶
ضابطين دادسرا :
پايگاه ششم آگاهی و كلانتريهای ۱۵۸ و ۱۵۹ و ۱۶۹ و ۱۱۰ و ۱۱۴ و ۱۳۲ و ۱۵۶ و ۱۵۷
دعاوی كيفری (شكايات) مناطق ۱۵ و ۱۴ تهران

دادسرای ناحيه ۱۶ بعثت :

تهران – ضلع شمالی ترمينال جنوب
تلفن : ۵ – ۵۵۳۲۱۵۲۰
ضابطين دادسرا :
پايگاه هفتم و هشتم آگاهی و كلانتريهای ۱۱۷ و ۱۳۰ و ۱۵۲ و ۱۶۰ و ۲۰۸
دعاوی كيفری (شكايات) مناطق ۱۹ و ۱۶ تهران

دادسرای ناحيه ۱۸ شهيد مطهری :

تهران – جاده ساوه – چهارراه يافت آباد – بلوار معلم – بعد از ميدان معلم نبش خيابان حيدری – پلاك ۲۱۶
تلفن : ۷۳ – ۶۶۲۲۴۴۶۹
ضابطين دادسرا :
پايگاه هشتم آگاهی و پايگاه بسيج ابوذر و كلانتريهای ۱۶۹ و ۱۵۳ و ۱۵۱ و ۱۴۹
دعاوی كيفری (شكايات) مناطق ۱۸ و ۱۷ تهران

دادسرای ناحيه ۱۹ ( ويژه جرايم پزشكی و دارويی ) :

تهران – سیدخندان – خیابان دبستان – انتهای کوچه آریا محمودی
تلفن : ۹_۸۶۰۱۱۰۰۲ – ۸۸۴۶۸۵۷۱ – ۸۸۴۶۸۵۹۳
ضابطين دادسرا :
تمامی كلانتريهای تهران و آگاهی مركز

دادسرای ناحيه ۲۰ انقلاب :

تهران – خيابان شريعتی – نبش خيابان معلم
تلفن : ۵ – ۸۸۴۱۵۱۱

دادسرای ناحيه ۲۱ (ويژه ارشاد) :

تهران – خيابان شهيد بهشتی – خيابان احمد قصير – جنب بيمارستان آسيا
تلفن : ۷۳ – ۸۸۷۳۲۱۶۷
ضابطين دادسرا :
اداره كل اجتماعی ناجای تهران بزرگ و پايگاههای اول تا دهم اطلاعات و آگاهی و كلانتريهای ۱۵۴ و ۱۴۳ و ۱۰۵ و ۱۲۴

دادسرای ناحيه ۲۲ ( ويژه امور اقتصادی ) :

تهران – خيابان انقلاب – خيابان گارگر شمالی – خيابان فرصت شيرازی – كوچه مستعلی
تلفن : ۶۶۵۹۳۴۰۱ و ۳ – ۶۶۵۷۵۸۶۰
ضابطين دادسرا :
تمامی كلانتريهای شهر تهران و آگاهی مركز

دادسرای ناحيه ۲۳ ( امور نيابت ) :

تهران – ضلع شمالی پارك شهر – خيابان شهيد فياض بخش
تلفن : ۶۶۷۲۰۴۲۲ و ۶۶۷۲۰۴۹۹ و ۶۶۷۲۰۰۸۸ و ۴ -۶۶۷۲۲۵۶
ضابطين دادسرا :
تمامی كلانتريهای شهر تهران و آگاهی مركز

دادسرای ناحيه ۲۴ ( ويژه مبارزه با قاچاق و ارز ) :

تهران – خيابان شريعتی – نبش معلم
تلفن : ۵ – ۸۸۴۱۵۱۱۱
ضابطين دادسرا :
تمامی كلانتريهای شهر تهران و آگاهی مركز

دادسرای ناحيه ۲۵ ( امور سرپرستی ) :

تهران – خیابان سئول – تقاطع رشید یاسمی – نبش خیابان مهتاب
تلفن : ۸۸۶۲۷۵۱۵
ضابطين دادسرا :
تمامی كلانتريهای شهر تهران و آگاهی مركز

دادسرای ناحيه ۲۶ ( بومهن ) :

بومهن – بلوار امام خمينی ( ره ) ، جنب كلانتری ۲۰۶
تلفن : ۷۶۲۲۹۹۶۶

دادسرای ناحيه ۲۷ ( امور جنايی ) :

تهران – سه راه آذری – خيابان جرجانی – پلاك ۲۰
تلفن : ۶ – ۶۶۶۴۰۶۲۰
ضابطين دادسرا :
تمامی كلانتريهای شهر تهران و آگاهی مركز

دادسرای ناحيه ۲۸ ( ويژه كاركنان دولت و مطبوعات و رسانه ها ) :

تهران – ميدان پانزده خرداد – دادسرای مركز – طبقه سوم
تلفن : ۳۳۱۱۱۹۱۹ – ۳۵۰۵۱۱۱۱

دادسرای نا حيه ۲۹ ( ويژه نوجوانان ) :

تهران – اتوبان كرج – نرسيده به عوارضي قديم – خيابان آزادگان – پلاك ۱۴۴
تلفن : ۸ – ۴۴۰۶۴۴۶۷
ضابطين دادسرا :
تمامی كلانتريهای شهر تهران و آگاهی مركز

دادسرای ناحيه ۳۱ ( جرايم رايانه ای ) :

تهران – خيابان شريعتی – بالاتر از چهارراه طالقانی – نرسيده به بهار شيراز – نبش كوچه فرهاد ۲
تلفن : ۶ – ۷۷۵۱۲۰۳۴

دادسرای ناحيه ۳۲ ( راهور ) :

تهران – خيابان آزادی – خيابان رودكی – ضلع جنوبی ساختمان راهنمايی و رانندگی – كوچه شهيد فرج اللهی
تلفن : ۶۶۳۲۵۵۲۷ و ۶۶۴۳۶۰۲۹

دادسرای امنيت ( مستقر در زندان اوين ) :

تهران – اتوبان چمران – خيابان شهيد كچويی – زندان اوين
تلفن : ۲۲۴۳۲۶۶۷

جهت دیدن آدرس مجتمع های قضایی تهران روی دکمه کلیک نمایید.

فهرست
تماس جهت رزرو وقت ملاقات