وکیل زمین شهری

وکیل زمین شهری ⚡ وکیل کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ✅ آرای کمیسیون ماده 12 و آرای ادارات منابع طبیعی ✅ موضوع لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها و مراتع کشور

☑️ وکلای پایه یک دادگستری☑️ تخصص در دعاوی ملکی
☑️ همکاران ما☑️ اساتید دانشگاه و قضات بازنشسته
☑️ عضو کانون وکلای مرکز☑️ اولین دفتر حقوقی تخصصی ملکی
☑️ تصمیم گیری جمعی☑️ گزارش دهی منظم
وکیل زمین شهری

وکیل زمین شهری در تهران

پس از انقلاب صنعتی به دلیل عوارض ناشی از رشد شهرنشینی و تمرکز جمعیت در شهرها، اشغال اراضی جدید، توسعه حمل‌ونقل ماشینی و مانند این‌ها، ضرورت‌های جدیدی در مورد نحوه تقسیم زمین‌های شهری به وجود آمد و به دلیل نقش زمین در تأمین رفاه و آسایش عمومی و تلقی آن به عنوان ثروت ملی، همچنین به علت افزایش روزافزون جمعیت، ضروری است روابط، مقررات و معیارهای مدنظر برای منافع عمومی جامعه، حفاظت بهینه و درخور پایدار در نظر گرفته شود.

بنا به دلایل مذکور قانون‌گذار باید اقدام به رسیدگی به اراضی و زمین‌های شهری در جهت تنظیم روابط افراد در این زمین‌ها و اعمال حاکمیت بهتر و بهینه‌تر برای اجرای عدالت میان اشخاص نماید. در همین خصوص در تاریخ 1366/6/22 قانون زمین شهری تصویب شد.

ما در دفتر حقوقی وکلای ایران زمین، وکیل ملکی متخصص در پرونده زمین شهری جهت مشاوره با شما عزیزان آماده به خدمت داریم.

وکیل ملکی

زمین شهری و انواع زمین

زمین شهری به عنوان زمینی تعریف شده است که برای کاربری‌هایی به غیر از کشاورزی استفاده می‌شود؛ زمین شهری به واسطه ارتباطش با زیرساخت، حمل‌ونقل و تسهیلات شهری شناخته می‌شود و به طور معمول برای کاربری‌های مسکونی، تجاری، صنعتی، بازرگانی، تفریحی، حمل‌ونقل و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در ماده 2 قانون مذکور، اراضی شهری زمین‌هایی معرفی شده که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته باشد.

مطابق تعریف قانون، اراضی (زمین‌ها) به سه دسته «دایر، بایر و موات (اعم از شهری و غیرشهری)» تقسیم می‌شوند که در قانون زمین شهری به شرح زیر تعریف شده‌اند:

 • اراضی موات زمین‌هایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد.
 • اراضی بایر شهری زمین‌هایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخص داشته یا نداشته باشد.
 • اراضی دایر زمین‌هایی است که آن را احیاء و آباد نموده‌اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره‌برداری است که صرفاً شامل اراضی کشاورزی یا آیش (زمینی که علاوه بر دایر بودن، به صورت متناوب در آن کشت نمی‌شود) اعم از محصور یا غیرمحصور می‌باشد.

به‌جز اراضی دایر که تکلیف آن مشخص است و مالکیت آن متعلق به دارنده سند می‌باشد، قانون زمین شهری برای زمین‌های بایر و موات شهری تعیین تکلیف کرده است. مطابق این قانون، کلیه زمین‌های موات شهری در اختیار دولت و کلیه اراضی بایر شهری بدون صاحب مشخص، در اختیار ولی‌فقیه می‌باشند.

کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

ماده 12 قانون زمین شهری، تشخیص عمران و احیاء و تعیین نوع زمین دایر و تمیز اراضی بایر از موات را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است و مقرر گردیده: «نحوه تشخیص نوع اراضی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری به موجب دستورالعملی که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به موقع اجرا می‌گذارد می‌باشد.» دستورالعمل موردنظر تحت عنوان «دستورالعمل اجرائی مواد یک و چهارده آیین‌نامه قانون زمین شهری» در تاریخ 1367/5/2 به مراجع اجرایی در وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ شده است. در دستورالعمل اجرایی، تشخیص عمران و تعیین نوع زمین به کمیسیونی موصوف به کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری محول شده است.

مطابق بند 1 دستورالعمل اجرایی مواد 1 و 4 آیین‌نامه قانون زمین شهری، (1371) «به منظور تشخیص عمران و احیا و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات و اجرای وظایف قانونی و رسیدگی با استعلامات واصله از ناحیه مراجع ذی‌ربط در مراکز استان‌ها و نیز شهرها و مناطقی (مجموعه شهرها) که ضرورت اقتضای تشکیل کمیسیون‌های متعدد را بنماید، کمیسیون‌های سه نفره مرکب از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی با حکم وزیر مسکن و شهرسازی تشکیل می‌گردد تا نسبت به بررسی وضعیت اراضی با رعایت قانون زمین شهری و آئین‌نامه اجرایی رسیدگی‌های لازم و معمول و اظهارنظر نماید.»

کلیه مراجعی که به نحوی در ارتباط با اراضی شهری، قصد انجام اقداماتی از قبیل؛ نقل‌وانتقال، صدور مجوزهای قانونی، پروانه حفر و بهره‌برداری چاه یا ساختمان و غیره را دارند، مکلف‌اند قبل از انجام اقدامات مذکور، ابتدا نظریه کمیسیون ماده 12 را درباره نوع زمین اخذ نمایند.
اعضاء کمیسیون پس از تطبیق مدارک با محل و معاینه وضع ظاهری محل و عنداللزوم تحقیق از مطلعین و معتمدین مبادرت به صدور نظریه خواهد کرد. ابلاغ رأی صرفاً پس از بررسی از طریق دبیرخانه کمیسیون صورت می‌گیرد.

اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12

در مورد تجدیدنظر از نظریه کمیسیون، مرجع قانونی جهت اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12، دادگاه عمومی می‌باشد. ذینفع می‌تواند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نموده و با تقدیم درخواست، تقاضای نقض نظریه کمیسیون ماده 12 را بنماید. دادگاه نیز نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم را صادر خواهد نمود.

خدمات دفتر حقوقی وکلای ایران زمین در دعوای زمین شهری

دفتر حقوقی وکلای ایران زمین یک موسسه فوق تخصصی در زمینه امور ملکی می‌باشد. در این موسسه تعدادی از وکلای فارغ‌التحصیل از بهترین دانشگاه‌های کشور وجود دارد که هرکدام در یکی از بخش‌ها و دعاوی امور ملکی دارای تخصص و تبحر بوده و به صورت اختصاصی در همان حوزه فعالیت می‌کند. همچنین تعدادی قاضی بازنشسته در این موسسه وجود دارد که در انواع پرونده‌های ملکی اقدام به راهنمایی و ارائه مشورت به وکلا می‌کنند.
در خصوص دعوای زمین شهری، یک تیم حقوقی متخصص در این دفتر حقوقی فعالیت می‌کند که به صورت حرفه ای و تخصصی به انواع پرونده‌های مربوط به زمین شهری رسیدگی کرده و بهترین نتیجه را برای موکلین کسب می‌کنند.

وکیل ملکی در تهران

از جمله خدمات دفتر حقوقی وکلای ایران زمین در دعوای زمین شهری عبارت‌اند از:

 • قبول وکالت در انواع دعاوی مربوط به زمین شهری شامل آرای کمیسیون ماده 12 و آرای ادارات منابع طبیعی، موضوع لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها و مراتع کشور
 • ارائه مشاوره حقوقی در خصوص تصمیمات متخذه از سوی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری.
 • قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در دعاوی ناشی از اعلام موات بودن اراضی خارج از محدوده شهر، موضوع ماده‌واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن.
 • مطالعه دقیق پرونده موضوع مورد اختلاف و همچنین کلیه مدارک و اسناد موجود جهت انطباق آن با قوانین مربوطه برای یافتن نقشه و طراحی بهترین استراتژی برای کسب بهترین نتیجه ممکن.
 • در صورت لزوم، اعتراض به تصمیمات و آرای هیئت 3 نفره و واگذاری زمین.
 • رسیدگی و پیگیری اعتراض به تشخیص اراضی کشت موقت.
 • رسیدگی و پیگیری دعاوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به نفع دولت.
 • رسیدگی جهت صدور پروانه ساختمانی و اعمال نظارت لازم خارج از محدوده شهر.
 • رسیدگی و پیگیری اشتباهات و اختلافات مربوط به قوانین و مقررات اصلاحات اراضی.
 • رسیدگی و پیگیری تصمیمات مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن.
 • رسیدگی و پیگیری پرونده‌های موضوع قانون لغو مالکیت اراضی شهری و آیین‌نامه اجرایی آن.
 • در صورت لزوم، اعتراض به آرای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری جنگل‌ها در دعاوی مربوطه.
 • رسیدگی و پیگیری تصمیمات مرجع تشخیص شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت.
 • در صورت لزوم، اعتراض به تصمیمات 5 نفری در تشخیص زمین‌های موات و بایر. (قانون زمین شهری)
 • رسیدگی و پیگیری اعتراضات نسبت به تصمیم هیئت واگذاری زمین و تشخیص اراضی کشت موقت.

چرا وکیل متخصص ملکی نیاز داریم؟

 • وکیل متخصص ملکی بر تمام قوانین ملکی اشراف داشته و تمام پیچیدگی ها و تبصره ها را می شناسد.
 • در سریعترین زمان به نتیجه میرسید.
 • هزینه شما بسیار پایین می آید.
 • و البته شما وقت و انرژی خود را در دادگاهها هدر نمیدهید.
 • وکیل املاک ریسک شکست را بسیار پایین میاورد.

(روی شماره کلیک کنید ⬇ )

۰۲۱-۲۲۶۶۳۶۷۲

وکیل متخصص ملکی

چرا وکلای ایران زمین را برای وکالت ملکی انتخاب کنیم ؟

گروه وکلای ایران زمین با تمرکز بر دعاوی ملکی بصورت اختصاصی در زمینه وکالت ملکی خدمات ارائه می دهد. مزایای ما عبارت است از:

وکیل پایه یک دادگستری ملکی

وکلای پایه یک دادگستری

همه وکلای ما پایه یک دادگستری می باشند. و علاوه بر تجربه بالا، بر جدیدترین قوانین اشراف کامل دارند تا در دعاوی بهترین استفاده را نمایند.

وکیل متخصص در دعاوی ملکی

تخصص در دعاوی ملکی

تمام تمرکز ما بر بروی دعاوی ملکی می باشد و بخاطر پیچیدگی دعاوی ملکی، برای موفقیت باید تمرکز ویژه ای در این حوزه داشت.

وکیل قاضی بازنشسته

اساتید دانشگاه و قضات بازنشسته

ما مفتخر به همکاری اساتید دانشکده حقوق و همین طور قضات بازنشسته دادگستری هستیم.

عضو کانون وکلای مرکز

عضو کانون وکلای مرکز

عضویت وکلای ما در کانون وکلای دادگستری مرکز نشان از اعتبار ماست تا موکلین ما با خیالی آسوده به ما اعتماد نماید.

وکیل ملکی در تهران

سرعت بالا و نتیجه بهبود یافته

بدلیل تمرکز ما بر روی دعاوی مربوط به ملک و همکاری متخصصان در این حوزه و مطالعات مستمر، سرعت نتیجه گیری بسیار بالا بوده و عمده موکلان از خدمات ما رضایت دارند.

وکیل ملکی ارزان

حق الوکاله منصفانه

با توجه به ارائه خدمات تخصصی و حرفه ای توسط نخبگان حقوق، حق الوکاله بسیار منصفانه ای دریافت میکنیم.

پشتیبانی حرفه ای وکیل ملکی

پشتیبانی حرفه ای

همواره از راه های مختلف مانند تماس تلفنی، جلسات حضوری و غیره از موکلین خود پشتیبانی می نماییم.

وکیل ملکی پیگیر

پیگیری و گزارش دهی منظم

جهت اطلاع موکلین عزیز همواره بصورت منظم گزارش عملکرد را تدوین نموده و ارسال نموده و یا تلفنی اطلاع میدهیم تا در روند کارها قرار گیرند.

حفاظت از پرونده شما

پرونده تمام موکلین کاملاً محرمانه بوده و هیچ اطلاعاتی به شخص، شرکت و یا نهاد خاصی داده نمیشود.

بررسی پرونده بصورت جمعی

تمام پرونده های موکلین بصورت جمعی از بهترین وکلای متخصص بررسی میشود تا بهترین نتیجه دریافت شود.

بهترین وکیل ملکی

جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با شماره دفتر مرکزی ۲۲۶۶۳۶۷۲ – ۰۲۱ و یا با همراه ۰۹۱۲۹۶۳۸۸۱۸ (پاسخگو ۹ صبح الی ۵ بعدازظهر) تماس بگیرید. مشاوره فقط حضوری ارائه می شود و مشاوره تلفنی ارائه نمیشود.

 

همین الان در هر ساعت از شبانه روز کافیست فرم زیر را پر نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.

۱ – تمامی مشخصات شما نزد ما بطور محرمانه محفوظ خواهد ماند و فقط مسئول مربوطه دسترسی لازم را دارد.
۲ – به هیچ وجه شماره شما وارد پنل پیامک نمی شود و فقط جهت ارتباط تلفنی با شما می باشد.

پس با خیال راحت فرم زیر را پر نمایید.

تماس با وکیل ملکی

خدمات وکیل ملکی در وکلای ایران زمین

با داشتن تخصص و تجربه تلاش در ارائه بهترین و تخصصی ترین خدمات  را به هموطنانمان داریم.

بسیار باعث دلگرمی ماست اگر نظرتان را در پایین همین صفحه بنویسید. سپاسگزاریم.

یک پاسخ

 1. باسلام و خداقوت،تشکر میکنم از تمامی مسوولان مخلص و لایق که با پیگیری مطالبات مردم که اکثرا از قشر ضعیف جامعه میباشند باری از دوش مردم برداشته و باعث ضایع نشدن حق آنها میشوند،خواهشمندم به موضوع پرونده زمین بنده که برای خریدش تمام سرمایه ام را داده ام و بعداز چندسال شهرداری گلستان شهرستان بهارستان بدلیل قرارگرفتن زمین در طرح های شهرداری اراضی را تصرف و تبدیل به فضای سبز کرده،علی رقم چندین بار مراجعه حضوری به شهرداری برای گرفتن حق و حقوق قانونی خود متاسفانه شهرداري هیچگونه همکاری نکرده و ناچار به طرح شکایت شده ام لطفا کمکم کنید یا زمین درقبال زمینم بدهند یا پول زمینم رابدهند، یاعلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *