تخلیه ملک

تخلیه ملک

قرارداد اجاره: ماده‌ی ۴۶۶ قانون مدنی:«اجاره عقدی است که به‌موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستاجره می‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستاجره میگویند.»در قرارداد اجاره، مستأجر در عوض پرداخت اجاره‌بها، مالک منافع عین مورد اجاره می‌شود، نه خود موضوع اجاره و می‌تواند در مدت‌زمان اجاره از […]

الزام به تحویل مبیع

الزام به تحویل مبیع

آثار بیع: ماده‌ی ۳۶۲ قانون مدنی: «آثار بیعی که صحیح واقع‌شده باشد از قرار ذیل است:  به‌مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.  عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.  عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید.  عقد بیع مشتری را […]

اخذ به شفعه

اخذ به شفعه

معنی لغوی: لغت شفعه از کلمه‌ی شفع به معنای تقویت، زیاده یا مقید کردن چیزی به چیز دیگر است.دلیل این نام‌گذاری این بوده که سهم شریک به‌واسطه‌ی شفعه زیاده یا پیوست به سهم شریک دیگر می‌گردد. تعریف: ماده‌ی ۸۰۸ قانون مدنی:هرگاه مال غیرمنقول قابل‌تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه […]

الزام به تأدیه ثمن معامله یا قرارداد

الزام به تأدیه ثمن معامله یا قرارداد

لزوم تأدیه‌ی ثمن یکی از آثار عقد بیع، تأدیه‌ی ثمن معامله است که باید در مکان و زمانی که در قرارداد تعیین‌شده، صورت گیرد؛ مثلاً در عقد بیع، مبیع با ثمن مبادله می‌شود، بنابراین طبق بند ۴ ماده‌ی ۳۶۲ قانون مدنی، همان‌طور که بایع ملزم به تحویل مبیع می‌شود، مشتری و خریدار هم به پرداخت […]

تفاوت خلع ید و تخلیه ید

تفاوت خلع ید و تخلیه ید

فرض کنیم شما ملک خود را ضمن تنظیم قرارداد اجاره، به شخص دیگری (مستأجر) اجاره می‌دهید و در تاریخ معینی که در قرارداد به‌عنوان پایان مهلت اجاره ذکرشده، قصد تخلیه ملک خود را دارید. در این صورت بهترین روش برای تخلیه چیست؟ در این مواقع دو راه برای مستأجر وجود دارد؛ یک اینکه توافق کند […]

اثبات مالکیت

اثبات مالکیت

اثبات مالکیت عنوان دعوایی میباشد که مدعی یا خواهان برای ثابت کردن مالکیت عین مثل اموال منقول و غیر منقول یا انواع حق و سایر حقوق مالی یا غیر مالی مطرح میکند . با این حال بعضی از محاکم معتقدند مفهوم مالکیت منحصر به عین غیر منقول است .قضات در خصوص پذیرش اثبات مالکیت اختلاف […]

مطالبه خسارت تأخیر در اجرای تعهد

مطالبه خسارت تأخیر در اجرای تعهد

در قراردادهای بیع بعد از توافق طرفین درباره‌ی پرداخت بخشی از ثمن و همچنین موضوعات اصلی قرارداد، یک سری شرایط آورده می‌شود که طرفین قرارداد را موظف به انجام آن تعهدات می‌کند. مثلاً در قرارداد تعیین می‌شود که بعد از انجام تشریفات اداری انتقال توسط فروشنده، در یک‌زمان معین و در یک دفترخانه مشخص‌شده حاضر […]

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی

تصرف یا همان ید، سلطه و اقتداری است که شخص به‌طور مستقیم یا باواسطه غیر، بر مال دارد.تصرف عدوانی یعنی مالی بدون مجوز قانونی و بدون رضایت مالک از تصرف آن خارج شود؛ یعنی زمانی که مال غیرمنقولی بدون رضایت مالک توسط شخصی از تصرف آن خارج شود.ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی؛«دعوی تصرف عدوانی […]

تخلیه املاک

تخلیه املاک

اگر بعد از اتمام قرارداد بین موجر و مستأجر و عدم وجود توافق بین طرفین، مستأجر ملک را تخلیه نکند، احکام غصب بر تصرف مستأجر جاری می‌شود و او مسئول پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف خواهد شد که نحوه‌ی محاسبه‌ی آن با کارشناس رسمی دادگستری و اعلام نظر مشارالیه است.برای اینکه مستأجر عین مورد اجاره را […]

الزام به تنظیم سند

الزام به تنظیم سند

یکی از مشکلاتی که همراه با معامله ملک، خریداران را با مشکل روبه‌رو می‌کند، عدم حضور فروشندگان در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که معمولاً فروشنده درصد زیادی از ثمن معامله (قیمت ملک) را دریافت کرده و به دلایلی مثل؛ عدم توانایی پرداخت بدهی بانکی (فک رهن) […]