وکیل سرقفلی

حق سرقفلی چیست؟ زمانی که مستأجر یک ملک تجاری، طی فعالیت خود در آن محل به اعتبار و شهرتی دست یافت، به صورتی که موجب رونق کسب و کار مربوط در آن ملک شده باشد و با جلب اعتماد مشتریان زیادی، ارزش ملک را بالا برده باشد، با این فعالیت خود نوعی حق که در […]

سرقفلی

سرقفلی

این حق درنتیجه بین مالک و مستأجر در عوض پرداخت مبلغی از مستأجر به مالک حاصل می‌شود و بر اساس آن مستأجر بعد از پایان مدت اجاره، برای اجاره مجدد ملک حق تقدم از دیگران دارد. حق کسب و پیشه و تجارت: مؤسسات تجاري اغلب اوقات در ساختمان‌هایی تأسیس می‌شوند كه مالكيت آن‌ها متعلق به […]

حق سرقفلی

حق سرقفلی

حق سرقفلی ازنظر تئوری حق سرقفلی نتیجه‌ی تراضی بین مالک و مستأجر در قبال پرداخت مبلغی از مستأجر به مالک ایجاد می‌شود که به‌موجب آن، مستأجر پس از اتمام مدت اجاره، نسبت به سایرین در اجاره‌ی مجدد آن ملک مقدم است. سرقفلی برای مستأجر حق تقدم به وجود می‌آورد و این حق تقدم ناشی از […]