وکیل سرقفلی

حق سرقفلی چیست؟ زمانی که مستأجر یک ملک تجاری، طی فعالیت خود در آن محل به اعتبار و شهرتی دست یافت، به صورتی که موجب رونق کسب و کار مربوط در آن ملک شده باشد و با جلب اعتماد مشتریان زیادی، ارزش ملک را بالا برده باشد، با این فعالیت خود نوعی حق که در […]

وکیل تغییر کاربری

کاربری اراضی، نوعی از کاربری (اعم از کشاورزی، باغداری و …) می‌باشد که در هر زمین متفاوت بوده و متناسب نوع و شرایط زیست محیطی آن زمین می‌باشد.تغییر کاربری زمین زمانی اتفاق می‌افتد که اشخاص از زمین‌هایی که دارای کاربری خاص خود می‌باشند به اهداف مختلف استفاده غیرمعمول می‌کنند. تغییر کاربری اراضی کشاورزی، یک‌مرتبه صورت […]

تخلیه ملک

تخلیه ملک

قرارداد اجاره: ماده‌ی ۴۶۶ قانون مدنی:«اجاره عقدی است که به‌موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستاجره می‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستاجره میگویند.»در قرارداد اجاره، مستأجر در عوض پرداخت اجاره‌بها، مالک منافع عین مورد اجاره می‌شود، نه خود موضوع اجاره و می‌تواند در مدت‌زمان اجاره از […]

الزام به تحویل مبیع

الزام به تحویل مبیع

آثار بیع: ماده‌ی ۳۶۲ قانون مدنی: «آثار بیعی که صحیح واقع‌شده باشد از قرار ذیل است:  به‌مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.  عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.  عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید.  عقد بیع مشتری را […]

اخذ به شفعه

اخذ به شفعه

معنی لغوی: لغت شفعه از کلمه‌ی شفع به معنای تقویت، زیاده یا مقید کردن چیزی به چیز دیگر است.دلیل این نام‌گذاری این بوده که سهم شریک به‌واسطه‌ی شفعه زیاده یا پیوست به سهم شریک دیگر می‌گردد. تعریف: ماده‌ی ۸۰۸ قانون مدنی:هرگاه مال غیرمنقول قابل‌تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه […]

الزام به تأدیه ثمن معامله یا قرارداد

الزام به تأدیه ثمن معامله یا قرارداد

لزوم تأدیه‌ی ثمن یکی از آثار عقد بیع، تأدیه‌ی ثمن معامله است که باید در مکان و زمانی که در قرارداد تعیین‌شده، صورت گیرد؛ مثلاً در عقد بیع، مبیع با ثمن مبادله می‌شود، بنابراین طبق بند ۴ ماده‌ی ۳۶۲ قانون مدنی، همان‌طور که بایع ملزم به تحویل مبیع می‌شود، مشتری و خریدار هم به پرداخت […]

دعاوی ملکی به طرفیت شهرداری

دعاوی ملکی به طرفیت شهرداری

در این دسته از دعاوی پرونده‌هایی وجود دارد که یا یک‌طرف آن شهرداری است و یا پرونده‌هایی هستند که مبنای آن‌ها رأی کمیسیون‌های مستقر در شهرداری است.از دیگر دعاوی معمول در این حوزه ابطال آن و یا مسائل مشابه و مطالبه بهای املاک و اراضی تصرفی و تملکی توسط شهرداری است.رسیدگی به این شکایات از […]

تفاوت خلع ید و تخلیه ید

تفاوت خلع ید و تخلیه ید

فرض کنیم شما ملک خود را ضمن تنظیم قرارداد اجاره، به شخص دیگری (مستأجر) اجاره می‌دهید و در تاریخ معینی که در قرارداد به‌عنوان پایان مهلت اجاره ذکرشده، قصد تخلیه ملک خود را دارید. در این صورت بهترین روش برای تخلیه چیست؟ در این مواقع دو راه برای مستأجر وجود دارد؛ یک اینکه توافق کند […]

اثبات مالکیت

اثبات مالکیت

اثبات مالکیت عنوان دعوایی میباشد که مدعی یا خواهان برای ثابت کردن مالکیت عین مثل اموال منقول و غیر منقول یا انواع حق و سایر حقوق مالی یا غیر مالی مطرح میکند . با این حال بعضی از محاکم معتقدند مفهوم مالکیت منحصر به عین غیر منقول است .قضات در خصوص پذیرش اثبات مالکیت اختلاف […]

مطالبه خسارت تأخیر در اجرای تعهد

مطالبه خسارت تأخیر در اجرای تعهد

در قراردادهای بیع بعد از توافق طرفین درباره‌ی پرداخت بخشی از ثمن و همچنین موضوعات اصلی قرارداد، یک سری شرایط آورده می‌شود که طرفین قرارداد را موظف به انجام آن تعهدات می‌کند. مثلاً در قرارداد تعیین می‌شود که بعد از انجام تشریفات اداری انتقال توسط فروشنده، در یک‌زمان معین و در یک دفترخانه مشخص‌شده حاضر […]