فروش ملک مشاعی

کار تقسیم ملک‌ها مشاعی که بین چند نفر مالک مشترک است، گاهی به‌صورت توافقی و گاهی به‌صورت اجباری و قانونی انجام می‌شود.
هر یک از شرکای مال مشاع می‌تواند هر وقت که بخواهد تقاضای جدا کردن مال مشاع خود از دیگران را کند. مگر در مواردی که به‌موجب قانون تقسیم مال مشاع ممکن نباشد.
گاهی اوقات شرکای یک مال مشاع مثلاً یک قطعه زمین دو هزار متری با یکدیگر توافق می‌کنند که زمین را ضمن تعیین حد و حدود هر یک بین خود تقسیم کنند که در این صورت اداره‌ی ثبت و املاک اسناد می‌تواند سند را تنظیم و صادر کند.
ولی اکثر مواقع شرکا به تقسیم ملک راضی نمی‌شوند و یا ملک قابل افراز و تقسیم نیست که در این مواقع هر یک از شرکا می‌توانند نسبت به فروش ملک خود اقدام نمایند.
اگر هر یک از شرکا اقدام به گرفتن دستور فروش ملک مشاع کند، دادگاه دستور فروش ملک مشاع را صادر می‌کند و این دستور به دلیل اینکه یک حکم یا قرار نمی‌باشد قطعی بوده و قابل‌اعتراض نیست.

پرتکرارترین سؤالات در رابطه با فروش ملک مشاعی

تقسیم ملک مشاعی درصورتی‌که تعدادی از شرکا راضی نباشند چگونه است؟
شما برای افراز زمین خود به اداره ثبت‌اسناد محل وقوع ملک مراجعه می‌کنید و درصورتی‌که ملک قابل افراز باشد افراز خواهد شد و در غیر این‌یک گواهینامه مبنی بر عدم افراز بودن به شما داده خواهد شد که می‌توانید برای فروش آن نیز اقدام کنید.
افراز ملک مشاع از طریق چه مرجعی صورت می‌گیرد؟
افراز املاك مشاع كه جریان ثبتی آن‌ها تمام‌شده اعم از اینكه در دفتر املاك ثبت‌شده یا نشده باشد، درصورتی‌که موردتقاضای یك یا چند شریك باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود كه ملك مذكور در حـوزه آن واقع‌شده.
فروش ملک مشاعی درصورتی‌که قرارداد اجاره بین دو شریک تنظیم‌شده باشد امکان‌پذیر است؟
اگر ملک غیرقابل افراز باشد شریک دیگر می‌تواند ضمن گرفتن دستور تخلیه برای فروش ملک مشاعی غیرقابل افراز از طریق دادگاه اقدام کند. لذا تا زمان قرارداد اجاره می‌توانید سکونت داشته باشید.
فروش سهم ۳ دانگي از آپارتمان و استفاده از حق شفعه چگونه است؟
به دلیل داشتن حق شفعه ابتدا این امتیاز خرید خانه برای طرفین می‌باشد سپس برای شخص ثالث. درصورتی‌که شما قصد خرید نداشته باشید به مزایده گذاشته خواهد شد و شاید قیمت پائین تر یا معادل قیمت بازار باشد.
فروش ملک مشاعی درصورتی‌که چند شریک وجود داشته باشند چگونه است؟
شریک مشاعی (درصورتی‌که تعداد شرکا بیشتر از دو نفر باشد) می‌تواند سهم مشاعی خود را به دیگری بفروشد و منعی در این خصوص نخواهد داشت ولی بهتر است که ابتدا طی یک اظهارنامه آمادگی خود را برای فروش سهم خود به دیگر شرکا اعلام کند.
برای گرفتن دستور فروش ملک مشاع، به ابطال تمبر و هزینه دادرسی نیاز است؟
خیر؛ به دلیل اینکه دادگاه دستور به فروش ملک مشاعی صادر می‌کند و حکم نمی‌باشد لذا خارج از نوبت به آن رسیدگی می‌شود و نیاز به هزینه دادرسی و … نیست.
سهم مالکین درفروش ملک مشاع چگونه است؟
اگر سند هر واحد به‌صورت مستقل باشد نمی‌توانید مالک دیگر را ملزم به فروش کاشانه و سهم ایشان نمایید لذا درصورتی‌که ملک مشاع باشد بر اساس قرارداد و قولنامه و یا سند هر فردی سهم می‌برد.
چگونه می‌توان نسبت به افراز و فروش ملک مشاع اقدام نمود؟
با توجه به اینکه امکان فروش املاک مشاعی که افراز صورت نگرفته و سهم شرکا مشخص نشده وجود ندارد، شریکی که قولنامه را امضاء نکرده و اعلام رضایت ننموده است می‌تواند علیه شرکا دعوی فروش ملک مشاع را مطرح نموده و درخواست افراز ملک را بنماید. افراز بین مالکین اصلی صورت می‌پذیرد مگر اینکه مالک نسبت به فروش ملک به سایرین اعلام رضایت داشته باشد که بین مالکین فعلی صورت می‌گیرید.
واحد ثبتی، ملک مشاع را به چه صورتی افراز می‌کند؟
واحد ثبتی با رعایت كلیه قوانین و مقررات ملك موردتقاضا را افراز می‌نماید. تنظيم تقسیم‌نامه پس از تفكيك ميان مالكان مشاعي براي استيلا بر سهم مفروزي ضروري می‌باشد.
دستور فروش ملک کشاورزی چگونه صادر می‌شود؟
شما می‌توانید برای فروش ملک غیرقابل افراز دستور فروش بگیرید که خارج از نوبت به آن رسیدگی خواهد شد لذا تقسیم زمین دارای اعتبار بوده و به قوت خود باقی می‌ماند.